Sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaavien asiantuntijoiden ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien kirjaamisvalmennuksen tietopaketteja järjestettiin tammi-toukokuussa 2019, ja ne oli suunnattu sosiaalihuollon organisaatioille, joissa Kanta-palvelujen käyttöönottoon valmistautuminen oli alkamassa tai suunnitteilla. Tietopaketeissa käytiin läpi perustietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutoksesta ja asiakirjahallinnon sekä pääkäyttäjien rooleista ja tehtävistä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon valmistautumisessa ja käytössä. Kirjaamisvalmennuksen tietopaketit oli jaettu kahteen osaan. Tietopaketin alkuosa oli molemmissa tietopaketeissa sama. Tauon jälkeinen tietopaketin osa oli eri kohderyhmille erilainen.

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjille

  • Pääkäyttäjien tietopaketti oli suunnattu sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaamiseen käytettävien tietojärjestelmien erilaisissa pääkäyttäjä-, tuki- ja ylläpitotehtävissä ja muissa rooleissa toimiville henkilöille. Tehtävissä työskentelevien henkilöiden nimikkeitä ovat esimerkiksi pääkäyttäjä, sovellusasiantuntija, sovellustukihenkilö, tietojärjestelmäasiantuntija, tietohallintokoordinaattori ja vastuukäyttäjä.

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaaville asiantuntijoille

  • Sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaavien asiantuntijoiden tietopaketti oli suunnattu kaikille heille, jotka työkseen suunnittelevat tai toteuttavat tiedonohjausta, asiakirjahallintoa ja arkistointia. Tällaisissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden nimikkeitä ovat esimerkiksi asianhallintapäällikkö, asiakirjahallintopäällikkö, tiedonhallinta-asiantuntija, arkistonhoitaja, arkistovastaava, arkistosihteeri, hallintosihteeri, toimistosihteeri ja niin edelleen.

Tietopaketeissa käytetyt materiaalit:

Kirjaamisvalmennuksen tietopakettien kokonaisuuden, sisällön ja alustavien päiväkohtaisten aikataulujen esittely 1.3.2019
Tietopaketti arkistovastaaville versio 1.1 17.5.2019

Asiakastietojen käsittelyyn käytettävien tietojärjestelmien pääkäyttäjille suunnattu materiaali 4.11.2019:
Tietopaketti pääkäyttäjille versio 1.2 4.11.2019

Näiden materiaalien lisäksi on hyödyllistä tutustua sote-organisaatioiden esimiehille suunnattuihin materiaaleihin ja videotallenteeseen.
Organisaatioiden esimiehet