AATOS -ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa 2019-2021

Aatos -hankeen tavoitteena on Etelä-Karjalan kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden autonomian, sitä tukevan järjestelmän ja osaamisen kehittäminen.

Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet

Kansainvälinen hanke kehitysvammaisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen

Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää

Esko –hankkeen tavoitteena on tarttua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten tilanteeseen ja etsiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan.

Kansa-koulu II -hanke Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla

Kansa-koulu II hanke auttaa valmistautumisessa Kanta-palveluiden käyttöönottoon. Myös laki edellyttää, että asiakastietoa kirjataan yhdenmukaisesti yksityisessä ja julkisessa sosiaalihuollossa. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-31.12.2019.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom. Hankkeen valtionapuviranomainen on  Terveysen ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisätietoja Kansa-koulu II -hankkeen sivuilta www.socom.fi/kansa-koulu

Tatu II -hanke (Tarvittavaa tukea pienille sote-alan yrityksille)

Tatu II-hanke aktivoi pieniä sotealan toimijoita muodostamaan yritysryhmiä ja vahvistamaan palveluiden järjestämisvastuussa olevien tahojen (Eksote ja KymSote) välistä vuoropuhelua ja kumppanuustoimintaa.

VALO – Kansainvälinen hanke lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tapoja joilla 1) syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevat lapsiperheet ohjautuvat tarvitsemiensa kokonaisvaltaista hyvinvointia turvaavien palveluiden piiriin, 2) joilla tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierre.

VALO in english