Tatu II -hanke Tarvittavaa tukea pienille sote-alan yrityksille

Tatu II-hanke aktivoi pieniä sotealan toimi­joita muodostamaan yritysryhmiä ja vahvis­tamaan palveluiden järjestämisvastuussa olevien tahojen (Eksote ja KymSote) välistä vuoropuhelua ja kumppanuustoimintaa. Hankkeessa kohderyhmänä ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan mikro- ja pk-yritykset.

Muuttuvat markkinat ja liiketoimintaympäristö ovat asettaneet sotealan mikro- ja pk-yritykset uudenlaiseen tilanteeseen. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa edellyttää panostamista uudenlaisiin palveluntuottamistapoihin ja muuttuvat asiakasvaatimukset edellyttävät digitalisaation hyödyntämistä ja osaavaa tuote- ja palvelukehitystä. Pienten yritysten on yksinhaastavaa olla mukana muutoksessa. Yhä lisääntyvässä määrin julkinen sektori, oppilaitokset ja kehitysyhtiöt tuottavat osallistumismahdollisuuksia, mutta tieto palveluista ei saavuta yrityksiä eikä palveluiden sisältö avaudu yrittäjille. Alalla tehdyt useat yrityskaupat ovat nostaneet huolen pienten yritysten pärjäämisestä. On pidettävä huolta, että alalle ja eri alueille syntyvät kilpailullisesti toimivat markkinat, jotka luovat puitteet uudistumiselle ja joissa myös alan pienet yritykset voivat pärjätä. Tämä edellyttää, että pieniä yrityksiä tuetaan liiketoiminnan kehittämisessä ja rohkaistaan verkostoitumaan.

Hankkeessa innostetaan ja autetaan yrityk­siä kehittämään liiketoimintaansa tuottamal­la ajankohtaista tietoa koulutuksista, kehit­tämishankkeista ja yrityksille tarjolla olevista tukimuodoista sekä tuetaan valmistelemaan alueellisia yritysyhteistyömalleja etsimällä mm. keinoja Kantaan liittymisen helpottamiseksi. Hankkeen keskeinen tehtävä on myös vahvistaa julkisen sektorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa käytävää vuoropuhelua toimimalla kanavana yritysten ja muiden toimijoiden välillä. Merkittäviä kumppaneita ovat maakunnissa toimivat koulutusorganisaatiot ja kehitysyhtiöt sekä maakuntien sotepalveluita järjestävät tahot.

Hankkeeseen voi ilmoittautua mukaan Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toimivat sote- ja hyvinvointialalla toimivat mikro- ja pk-yritykset. Hanke soveltuu erinomaisesti pienille yrityksille, jotka kipuilevat yksin rajallisen ajankäytön kanssa ja kaipaavat koottua tietoa ja tukea sotepalveluiden kehittämisestä, yhteistyön edistämisestä ja/tai etsivät yhteistyökumppaneita. Hankkeeseen osallistuminen ei edellytä taloudellista panosta, innostus oman toiminnan kehittämisestä riittää!

Muutos edessä – tartu mahdollisuuteen!

Tatu II -hanke 1.7.2019 – 31.12.2020 

Kysy lisää:

Helena Puolakka
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy
+358 44 7485 305
helena.puolakka@socom.fi