VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen

Haluamme vahvistaa lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, jotta syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevat perheet ohjautuisivat tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Lisäksi kehitämme keinoja, joilla lapsiperheitä työssään kohtaavat ammattilaiset voivat tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierteen. Lue lisää…