Mitä lastensuojelulaki ja sosiaalihuoltolaki sanovat
ilmoittamisvelvollisuudesta ?

Minkälaista apua lapsiperhe voi saada sosiaalitoimen kautta?

Millaisia toimintamalleja on erityyppisiin tilanteisiin?

”Huoli lapsesta varhaiskasvatuksessa – toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin”-koulutusmateriaali on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Materiaali sisältää videoluennon sekä diat. Materiaalissa kerrataan lastensuojelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin liittyviä ilmoittamisvelvollisuuksia ja asiakkuusprosesseja, lapsiperheille tarjolla olevia sosiaalihuollon palveluita sekä esitellään toimintamalleja erilaisissa huolitilanteissa.

Voit käyttää materiaalia itsenäiseen opiskeluun ja kertaukseen, tai vaikka kehittämispäivän keskustelujen tukena. Luentomatriaalin löydätä täältä.

VALO-hankkeessa toteutetun koulutusmateriaalin asiantuntijana toimii VTM Katrina Silfvast.