Varhaiskasvatuksen ammattilaisten Lapset puheeksi-koulutuksissaa hankekuntiin koulutettiin Lapset puheeksi- osaajia.
Menetelmäkoulutukset järjestettiin syksyllä 2019. Osa valmistuneista menetelmäosaajista jatkoi kouluttajakoulutuksiin keväällä 2020.

Lisää Lapset puheeksi-menetelmästä voit lukea Suomen mielenterveysseuran sivuilta.

LP-menetelmän johtoryhmänä Etelä-Karjalassa toimii Etelä-Karjalan LAPE-yhteistyöryhmä.

LP-koulutus liittyy hankkeen työpakettiin 1 Lapsiperheiden hyvinvointivajeen ja syrjäytymisvaaran varhainen tunnistaminen. Lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kykyä tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevien perheiden palvelutarve ja ohjata perheitä eri toimijoiden palveluihin vahvistetaan koko alueelle yhtenäisellä menetelmä- ja kouluttajakoulutuksella.